Vitaliteit

Kennis & energie.

Fitte en vitale medewerkers zijn enthousiast en brengen positieve energie. Dat is niet alleen prettig voor de werknemer zelf, maar ook voor de werkgever. Vitaliteit op een goede manier faciliteren betekent structureel investeren in het welzijn van je mensen.

PAGO/PMO

Preventief gezondheidsbeleid

Als werkgever ben je verplicht om werknemers een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan te bieden. Hiermee kun je de gezondheid van jouw medewerkers bevorderen en beroepsziektes, veroorzaakt door het werk, voorkomen.

Een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is aanvullend, maar niet verplicht. Met deze uitgebreide gezondheidscheck krijg je inzicht in de gezondheid van werknemers met mogelijke risico’s op verzuim. Zo kun je tijdig maatregelen nemen én inspelen op de duurzame inzetbaarheid van jouw medewerkers.

RI&E

Een veilige en gezonde werkvloer

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf met medewerkers een arbobeleid hebben. Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is de basis. Met een RI&E brengen we alle arbeidsrisico’s binnen jouw bedrijf in kaart, zodat je aan de slag kunt met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s. Onze doelstelling: zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen in jouw organisatie.

PSA

Aandacht voor werkplezier

Wist je dat langdurig verzuim vaak een psychische oorzaak heeft? Op een werkvloer kan namelijk sprake zijn van ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. Deze vormen van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) leiden tot veel stress op het werk. Als werkgever ben je verplicht om je medewerkers hiertegen te beschermen. Samen gaan we preventief aan de slag met een PSA-beleid, dat te hoge werkstress en uiteindelijk uitval zal tegengaan.

Werkplekonderzoek

Prettige werkplekken, betere prestaties

Kampen jouw medewerkers met fysieke klachten tijdens het werk? Of wil je dit juist voorkomen? Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het treffen van ergonomische maatregelen. De manier waarop een werkplek is ingericht heeft namelijk invloed op de veiligheid en gezondheid van je medewerkers. Dus uiteindelijk ook op verzuim.

 

Een werkplekonderzoek laat ons mogelijke knelpunten zien. Zo kijken we naar de fysieke belasting, de (zit)houding van mensen en de middelen die zij dagelijks gebruiken. Op basis hiervan geven we advies over hoe je een werkplek gezond, veilig en comfortabel maakt.

Navigeer naar onderwerp

Hulp nodig?

Andere services.

Verzuim

Onderzoeken & aanpakken.

Samen aan de slag met (preventieve) verzuimbegeleiding op basis van een integrale aanpak.

Re-Integratie​

Luisteren & ondersteunen.

Ondersteuning bij re-integratietrajecten door een multidisciplinair team dat samen de juiste dingen doet.

Opleiding & Training

Leren & ontwikkelen.

Trainen van medewerkers en kennis en expertise delen over een vitale en gezonde werkomgeving voor iedereen.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.