Verzuim

Onderzoeken & aanpakken.

Alles draait om gevoel. Medewerkers die zich begrepen en gezien voelen. Organisaties die op een correcte manier met werknemers omgaan. Toch is dat niet altijd zo vanzelfsprekend. Fervent signaleert jouw risico’s op verzuim en begeleid je met een integrale aanpak.

Verzuimbegeleiding

Fervent ondersteunt werkgevers, leidinggevenden en medewerkers met nieuwe inzichten om verzuim binnen de organisatie aan te pakken. En heel belangrijk: bespreekbaar te maken. Zo werken we samen toe naar een sterker verzuimmanagement en structureel lager verzuimpercentage.

Goede begeleiding is essentieel voor het verkorten van verzuim. Fervent stelt de mens voorop. Wij helpen beide partijen tijdens verzuim en re-integratie, met als doel dat jouw medewerker weer veilig en verantwoord terug aan het werk kan. Dat begint bij de bron: we halen het onderliggende probleem boven water en pakken de klachten aan. Stapsgewijs begeleiden we jouw medewerker naar herstel. Altijd in nauw contact met werknemer en werkgever.

Wij vinden het belangrijk om ons oprecht in de medewerker te verdiepen. Waarom komt hij/zij niet meer naar het werk? Daarnaast gaan we het gesprek met de leidinggevende aan. Hoe kan hij/zij meer de regie in eigen handen nemen? Leidinggevenden kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het herkennen van signalen of gezondheidsproblemen bij medewerkers. Samen gaan we aan de slag met (preventieve) verzuimbegeleiding.

Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter is ingevoerd om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Het uitgangspunt: snel en effectief ingrijpen verkort het verzuim. Werkgevers en werknemers hebben verschillende verplichtingen om terugkeer naar werk te realiseren. Wij zorgen ervoor dat beide partijen hun rechten en plichten kennen.

Onderzoek en advies

De oorzaak van een verzuimgeval is vaak nog onbekend. Met oog voor elkaars belang proberen we de reden zo snel mogelijk te achterhalen. Grondig onderzoek is cruciaal voor een adequaat advies. Bij Fervent scheppen we graag duidelijkheid. Daarvoor schakelen we op het juiste moment extra expertise in.

Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidskundige doet een arbeidskundig onderzoek om je te adviseren over de re-integratiemogelijkheden van de zieke werknemer. Ook gaat de arbeidsdeskundige in gesprek met zowel werknemer als werkgever en bezoekt hij/zij mogelijk de werkplek. Op basis van een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) van de bedrijfsarts, brengt de arbeidsdeskundige de belasting en belastbaarheid van de medewerker in kaart. Preventief om verzuim te voorkomen, maar ook tijdens verzuim en bij re-integratie. Zo krijg je een concreet beeld van de arbeidsmogelijkheden en duurzame inzetbaarheid van jouw medewerker. Doorgaans zet men een arbeidsdeskundige in bij 42 weken, volgens richtlijn Wet verbetering poortwachter. Maar wij doen dat vaak al eerder. Met een arbeidsdeskundig onderzoek kunnen we namelijk vroegtijdig interveniëren, mocht dat nodig zijn.

Medisch belastbaarheidsonderzoek

In een medisch belastbaarheidsonderzoek geeft de deskundige een oordeel over de arbeidsmogelijkheden van de betreffende medewerker. Daarnaast onderzoekt hij/zij of in het kader van re-integratie nog duurzame benutbare mogelijkheden zijn.

Dit is een ongoing proces, waarbinnen wij als arbodienstverlener daar waar nodig ingrijpen. De inzichten uit het medisch belastbaarheidsonderzoek gebruiken wij om zowel werkgever als werknemer van optimaal advies te voorzien.

Re-integratie

Bij een re-integratietraject is het van belang om een ‘zachte landing’ van de medewerker te laten plaatsvinden. Een juiste begeleiding tijdens het re-integreren is immers essentieel om herhaling van verzuim te voorkomen. Daar zetten we ons samen voor in.

In de meeste gevallen zijn praktische of sociale aanpassingen op de werkvloer nodig. Fervent reikt de juiste handvaten aan. Door als werkgever betrokken te blijven en contact met de werknemer te houden, zorg je voor een duurzame werkhervatting.

Navigeer naar onderwerp

Hulp nodig?

Andere services.

Vitaliteit

Kennis & energie.

Structureel investeren in het welzijn van mensen om te hoge werkstress en uiteindelijk verzuim te voorkomen.

Re-Integratie​

Luisteren & ondersteunen.

Ondersteuning bij re-integratietrajecten door een multidisciplinair team dat samen de juiste dingen doet.

Opleiding & Training

Leren & ontwikkelen.

Trainen van medewerkers en kennis en expertise delen over een vitale en gezonde werkomgeving voor iedereen.

Wij maken gebruik van cookies. Door het gebruik van cookies verbeteren we het gebruiksgemak voor jou als bezoeker en houden we statistische informatie bij. Meer informatie hierover vind je in onze privacyverklaring.